Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình

(BĐT) - Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank – Chi nhánh Xuân Mai ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank – Chi nhánh Xuân Mai, Hà Tây;

Địa chỉ: Tổ 5, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

1. Tài sản đấu giá, Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1(HĐ 125): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận số AL 001473; diện tích 1995 m2 đất trong đó 400 m2 đất ở thời hạn sử dụng lâu dài và 1595 m2 đất trồng cây lâu năm khác thời hạn sử dụng đến 2058, thửa đất 120, tờ bản đồ 26-đ, do UBND huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình cấp ngày 22/01/2008 cho ông Bạch Công Hội. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4. Tài sản thế chấp tại Agribank CN Xuân Mai để cho công ty TNHH Xuân Hội vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Lập Thành, xã Đông Xuân, Lương Sơn, Hoà Bình

1.1.1. Giá khởi điểm: 2.355.322.000 đồng

1.1.2. Tiền đặt trước: 130.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 126):

Là QSDĐ theo giấy chứng nhận số AL 001472; diện tích 1.255 m2 đất trong đó 400 m2 đất ở và 855 m2 đất trồng cây lâu năm khác thời hạn sử dụng đến 2058, thửa đất: 82, tờ bản đồ 26-đ, do UBND huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình cấp ngày 22/01/2008 cho ông Bạch Văn Nhân. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở + công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank CN Xuân Mai để cho công ty TNHH Xuân Hội vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Lập Thành, xã Đông Xuân, Lương Sơn, Hoà Bình

1.2.1. Giá khởi điểm: 1.593.652.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 90.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ 127):

Là QSDĐ theo giấy chứng nhận số R 385064; diện tích 1850 m2 đất trong đó 400 m2 đất ở và 1450 m2 đất vườn thời hạn sử dụng đến tháng 10 năm 2045, thửa đất số 37b, tờ bản đồ số 26- đ, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất: 00964- QSDĐ/562-QĐUBH, do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 13/7/2001 cho hộ ông Đỗ Xuân Đào. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4. Tài sản thế chấp tại Agribank CN Xuân Mai để cho công ty TNHH Xuân Hội vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Lập Thành, xã Đông Xuân, Lương Sơn, Hoà Bình

1.3.1. Giá khởi điểm: 2.205.127.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 120.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: 100000 đ/bộ

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank - Chi nhánh Xuân Mai Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 15h ngày 08/01/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN Xuân Mai.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh Xuân Mai vào lúc 9h từ ngày 27/12/2017 đến ngày 29/12/2017 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30’ngày 09/01/2018 (Thứ 3) Tại hội trường Agribank CN Xuân Mai

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên;

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank – Xuân Mai, Hà Tây; Điện thoại: 0904.204.113