Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Bà Rịa-Vũng Tàu- Địa chỉ: 544 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền - Địa chỉ: Số 01 Dương Bạch Mai, Khu phố Long Phượng, TT. Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất như sau: Quyền sử dụng đất diện tích 145,6m2 (loại đất: Đất ở) thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số 120 tọa lạc tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được UBND huyện Long Đất (nay là huyện Long Điền) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 539649 ngày 18/01/2001 đứng tên ông Trần Ngọc Quang và Tài sản gắn liền với đất tại thửa đất nêu trên là một căn nhà cấp 4 A3, diện tích 114,4m2, kết cấu: móng đá hộc, tường xây gạch, sơn nước, trần nhựa, nền gạch bông, cửa sắt, gỗ, mái tôn, và một hàng rào kết cấu móng đá hộc, trên gắn song sắt, dài 9,45m (Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được liệt kê, mô tả chi tiết theo Biên bản về việc kê biên tài sản ngày 24/5/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Điền-Kèm theo).

Nơi có tài sản: Số T31 Tổ 7, ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tài sản đấu giá do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền kê biên xử lý bán đấu giá để đảm bảo thi hành án. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền yêu cầu Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện việc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 11/2017/HĐ- DVĐGTS ngày 16/10/2017.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 18/10/2017 đến ngày 09/11/2017 tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 18/10/2017 đến ngày 09/11/2017 tại Văn phòng Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Bà Rịa-Vũng Tàu.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 478.364.120 đồng (Bốn trăm bảy mươi tám triệu ba trăm sáu mươi bốn nghìn một trăm hai mươi đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá bằng 15% (Mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

c) Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Bà Rịa-Vũng Tàu theo số tài khoản tại ngân hàng được chỉ định và chịu chi trả chi phí phát sinh từ việc nộp tiền (nếu có). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/11/2017 đến ngày 09/11/2017. Thời điểm xác định người tham gia đấu giá đã nộp xong tiền đặt trước là thời điểm số tiền nộp đã ghi có vào tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Bà Rịa-Vũng Tàu.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/10/2017 đến ngày 09/11/2017.

b) Địa điểm: tại Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Bà Rịa-Vũng Tàu- Địa chỉ: 544 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

c) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản liên hệ Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Bà Rịa-Vũng Tàu để mua hồ sơ tham gia đấu giá, lập phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm giấy tờ tùy thân, nộp tiền đặt trước theo quy định.

9.  Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 10/11/2017 tại Trụ sở Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Bà Rịa-Vũng Tàu.

10.  Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản liên hệ tại Văn phòng Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ: 544 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

Chú ý: Trước khi mở cuộc bán đấu giá một ngày làm việc người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án và tổ chức bán đấu giá theo quy định của Luật thi hành án dân sự.