Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền ủy quyền như sau: