Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ

(BĐT) - UBND huyện Lâm Thao thông báo đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Nhà Vam, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

UBND huyện Lâm Thao kính mời: Đại diện hộ gia đình, cá nhân là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nơi cư trú tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Vị trí, diện tích, giá khởi điểm các lô đất bán đấu giá:

- Vị trí: Các khu đất quy hoạch bán đấu giá thuộc khu Đồng Nhà Vam, thị trấn Lâm Thao. Là khu vực trung tâm của thị trấn cũng như của huyện, rất thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở và hoạt động thương mại dịch vụ.

- Diện tích bán đấu giá gồm 09 ô (từ ô số 11 đến ô số 20) mỗi ô có diện tích 150,0m2.

- Kết cấu: Các ô đất thuộc các khu đấu giá nằm trong quy hoạch khu dân cư, được san nền, rãnh thoát nước, hệ thống đường nội bộ.

Đăng ký hồ sơ, nộp lệ phí, đơn dự đấu giá và tiền đặt cọc:

- Đăng ký hồ sơ và nộp lệ phí là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

- Số tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ lô (Năm mươi triệu đồng).

- Giá khởi điểm: 2.900.000 đồng/ m2.

- Đăng ký hồ sơ, lệ phí và tiền đặt trước từ ngày 03/11/2017 đến ngày 07/11/2017 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Thao (Trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm đấu giá:

Từ 8h00 ngày 11/11/2017 tại Hội trường UBND huyện Lâm Thao.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Thao - Điện thoại: 0210.3825.759.