Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lắk, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lắk ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lắk.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 03/11/2017 tại Hội trường Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lắk.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 10 thửa đất tại thị trấn Liên Sơn và xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm: 1.438.134.700 (Một tỷ, bốn trăm ba tám triệu, một trăm ba tư nghìn, bảy trăm đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian phát hành hồ sơ tham gia đấu giá kể từ ngày thông báo đến ngày 31/10/2017. Trung tâm tổ chức thu tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lắk từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 31/10/2017.

Trung tâm chỉ nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và thu tiền đặt trước đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 31/10/2017.

Cá nhân, tổ chức nộp tiền đặt trước trước thời hạn là hoàn toàn tự nguyện.

Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3954464; Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lắk, địa chỉ: 04 Nơ Trang Lơng, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3585199.