Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Pắc, Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn cầu thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Krông Pắc ủy quyền như sau: