Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, Đắk Nông

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ bất động sản - đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có quyền sử dụng đất đấu giá:

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: số 07 đương Phan Bội Châu, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

3. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước, Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và Bước giá:

3.1. Quyền sử dụng đất đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 09 (chín) thửa đất (theo sơ đồ phân lô đính kèm) thuộc Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đăk Drô (cũ) tại địa chỉ: Buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông; Tổng diện tích: 1759,8m2; Mục đích sử dụng đất sau khi bán đấu giá: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng các thửa đất đấu giá: Lâu dài.

3.2. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm (09 thửa): 2.454.104.400 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm năm mươi bốn triệu một trăm lẻ bốn nghìn bốn trăm đồng).

3.3. Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% (Hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của lô đất đăng ký đấu giá.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo mức tối đa được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Cụ thể: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng một hồ sơ).

3.5. Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Cụ thể: 5.000.000 đồng/bước giá (Năm triệu đồng một bước giá), áp dụng cho cả 09 thửa đất

Cụ thể từng thửa như sau: 

STT

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước

(làm tròn)
(đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ
(đồng/hồ sơ)

Bước giá
(đồng/bước)

Ghi chú

1

478

10

187,0

220,660,000

44,140,000

200,000

5,000,000

2

479

10

192,6

280,425,600

56,090,000

200,000

5,000,000

3

480

10

195,2

284,211,200

56,850,000

200,000

5,000,000

4

481

10

198,8

289,452,800

57,900,000

200,000

5,000,000

5

482

10

173,7

252,907,200

50,590,000

200,000

5,000,000

6

483

10

201,2

292,947,200

58,590,000

200,000

5,000,000

7

484

10

202,7

295,131,200

59,030,000

200,000

5,000,000

8

485

10

203,7

296,587,200

59,320,000

200,000

5,000,000

9

486

10

204,9

241,782,000

48,360,000

200,000

5,000,000

Tổng cộng

1759,8

2,454,104,400

490,870,000

1,800,000

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 12/12/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/12/2017.

4.2. Địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An hoặc tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô.

5. Thời hạn, phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước:

5.1. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 25/12/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/12/2017;

5.2. Phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công tyTNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An theo số tài khoản:

+ Số: 520 120 100 3904 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk hoặc;

+ Số: 530 420 100 2430 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá:

6.1. Thời gian xem quyền sử dụng đất đấu giá: Công ty tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem quyền sử dụng đất trong giờ hành chính liên tục từ ngày 25/12/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/12/2017.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu có thể tự mình đến xem hiện trạng quyền sử dụng đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá: tại khu đất đấu giá (địa chỉ: Buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

7.1. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/12/2017

7.2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường UBND huyện Krông Nô (tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền sử dụng đất nói trên hoặc có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá thì Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và sẽ tổ chức đấu giá với giá khởi điểm đã được thay đổi.

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0905 533 167 (gặp Bính) để được hướng dẫn chi tiết.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: số 07 đường Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 02613 584 989 hoặc 0942 511 187 (gặp Huế) để được hướng dẫn chi tiết.