Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, Đăk Nông

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ bất động sản - đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có quyền sử dụng đất đấu giá:

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: số 07 đương Phan Bội Châu, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

3. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước và Tiền mua tham gia đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 28 thửa đất (theo sơ đồ phân lô đính kèm) thuộc khu vực Trường tiểu học Lê Lợi xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Tổng diện tích: 7.174,2 m2 (Bảy nghìn một trăm bảy mươi bốn phẩy hai mét vuông); mục đích sử dụng: đất ở nông thôn; thời hạn sử dụng: lâu dài, được UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phê duyệt bán đấu giá - có hồ sơ pháp lý kèm theo.

3.2. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm: 3.404.894.380 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm linh bốn triệu tám trăm chín mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi đồng).

3.3. Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 10% (mười phần trăm) giá khởi điểm của thửa đất đăng ký tham gia đấu giá.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo mức tối đa được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Cụ thể từng lô như sau: 

STT

Số thửa

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng/lô)

Tiềnđặt trước
(Làm tròn)
(đồng/lô)

Tiền bán hồ sơ
(đồng/hồ sơ)

Ghi chú

1

2

240,500

243,386,000

24,340,000

200,000

 

2

3

240,200

243,082,400

24,310,000

200,000

 

3

4

252,400

280,971,680

28,100,000

200,000

2 mặt tiền

4

5

280,000

311,696,000

31,170,000

200,000

2 mặt tiền

5

6

241,200

244,094,400

24,410,000

200,000

 

6

7

241,400

244,296,800

24,430,000

200,000

 

7

8

241,400

244,296,800

24,430,000

200,000

 

8

9

263,400

77,176,200

7,720,000

100,000

 

9

10

261,000

76,473,000

7,650,000

100,000

 

10

11

258,400

75,711,200

7,580,000

100,000

 

11

12

260,200

76,238,600

7,630,000

100,000

 

12

13

259,000

75,887,000

7,590,000

100,000

 

13

14

258,800

75,828,400

7,590,000

100,000

 

14

15

258,800

75,828,400

7,590,000

100,000

 

15

16

258,700

75,799,100

7,580,000

100,000

 

16

17

258,200

75,652,600

7,570,000

100,000

 

17

18

257,700

75,506,100

7,560,000

100,000

 

18

20

263,400

77,176,200

7,720,000

100,000

 

19

21

262,200

76,824,600

7,690,000

100,000

 

20

22

260,000

76,180,000

7,620,000

100,000

 

21

23

258,800

75,828,400

7,590,000

100,000

 

22

24

256,700

75,213,100

7,530,000

100,000

 

23

25

257,200

75,359,600

7,540,000

100,000

 

24

26

256,700

75,213,100

7,530,000

100,000

 

25

27

257,100

75,330,300

7,540,000

100,000

 

26

28

257,100

75,330,300

7,540,000

100,000

 

27

29

257,500

75,447,500

7,550,000

100,000

 

28

30

256,200

75,066,600

7,510,000

100,000

 

Tổng cộng

7,174,200

3,404,894,380

 

 

 

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 29/09/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2017.

4.2. Địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An hoặc tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô.

5. Thời hạn, phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước:

5.1. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 17/10/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/10/2017;

5.2. Phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công tyTNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An theo số tài khoản:

+ Số: 520 120 100 3904 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk hoặc;

+ Số: 530 420 100 2430 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá:

6.1. Thời gian xem quyền sử dụng đất đấu giá: Công ty tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem quyền sử dụng đất trong giờ hành chính liên tục từ ngày 17/10/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2017.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu có thể tự mình đến xem hiện trạng quyền sử dụng đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá: tại khu vực Trường tiểu học Lê Lợi xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/10/2017 tại Hội trường UBND xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền sử dụng đất nói trên hoặc có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá thì Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và sẽ tổ chức đấu giá với giá khởi điểm đã được thay đổi.

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0905 533 167 (gặp Bính) để được hướng dẫn chi tiết.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: số 07 đường Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 02613 584 989 hoặc 0942 511 187 (gặp Huế) để được hướng dẫn chi tiết.