Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, Đắk Nông

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ bất động sản - đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tổ chức bán đấu giá:

Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An.

2. Người có quyền sử dụng đất đấu giá:

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 07 năm 2017 tại Hội trường UBND xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

4. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước và Phí tham gia đấu giá:

4.1. Quyền sử dụng đất đấu giá:

Quyền sử dụng đất đối với 09 (chín) thửa đất (theo sơ đồ phân lô đính kèm) thuộc Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đăk Drô (cũ) tại địa chỉ: Buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông; Tổng diện tích: 1759,8 m2 (Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm năm mươi chín phẩy tám mét vuông); Mục đích sử dụng đất sau khi bán đấu giá: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng các thửa đất đấu giá: Lâu dài.

4.2. Giá khởi điểm:

Tổng giá khởi điểm (09 thửa): 2.454.104.400 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm năm mươi bốn triệu một trăm lẻ bốn nghìn bốn trăm đồng).

4.3. Tiền đặt trước:

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng 15% (mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của thửa đất đăng ký đấu giá.

4.4. Phí tham gia đấu giá:

Thực hiện theo Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 

Cụ thể từng lô như sau: 

STT

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Phí tham gia
(đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước(đã làm tròn)
(đồng/lô)

Ghi chú

1

478

10

187,0

220.660.000

200,000

33,100,000

 

2

479

10

192,6

280.425.600

200,000

42,100,000

 

3

480

10

195,2

284.211.200

200,000

42,700,000

 

4

481

10

198,8

289.452.800

200,000

43,500,000

 

5

482

10

173,7

252.907.200

200,000

38,000,000

 

6

483

10

201,2

292.947.200

200,000

44,000,000

 

7

484

10

202,7

295.131.200

200,000

44,300,000

 

8

485

10

203,7

296.587.200

200,000

44,500,000

 

9

486

10

204,9

241.782.000

200,000

36,300,000

 

Tổng cộng

1759,8

2.454.104.400

1,800,000

368,500,000

 


5. Thời hạn tham khảo và bán hồ sơ: từ ngày 14/06/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/07/2017.

6. Thời gian xem quyền sử dụng đất: Công ty tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem quyền sử dụng đất vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 13/07/2017 (hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu có thể tự mình đến xem hiện trạng quyền sử dụng đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá).

7. Địa điểm xem quyền sử dụng đất: tại khu đất bán đấu giá (Buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông).

8. Thời hạn và phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước:

8.1. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/07/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/07/2017;

8.2. Phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An hoặc tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô;

- Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An theo số tài khoản:

+ Số: 520 120 100 3904 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk hoặc;

+ Số: 530 420 100 2430 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

9. Thời hạn đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/07/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/07/2017.

10. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền sử dụng đất nói trên thì Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và sẽ tổ chức bán đấu giá với giá khởi điểm đã được thay đổi.

- Trường hợp có thay đổi về thời gian hoặc địa điểm tổ chức bán đấu giá, Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An sẽ thông báo cho những những tổ chức, cá nhân có liên quan liên quan được biết về việc thay đổi.

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức bán đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003 709 809 hoặc 0905 533 167 (gặp Bính) để được hướng dẫn chi tiết.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: số 07 đường Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 05013 584 989 hoặc 0949 03 17 57 (gặp Phương) để được hướng dẫn chi tiết.