Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản như sau: