Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên

(BĐT) - Công ty CP đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Khoái Châu ủy quyền như sau: