Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên

(BĐT) - Công ty CP đấu giá Việt Nam thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản do Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Khoái Châu ủy quyền như sau: