Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Ông Trần Văn Theo và Bà Nguyễn Ngọc Trâm tổ chức đấu giá đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Đặc điểm tài sản:

1. Thửa đất số 12-13, tờ bản đồ số 07;

        - Địa chỉ thửa đất: Vùng kiện Thượng, xã Hương Văn, huyện Hương Trà,

        - Diện tích đất: 460 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: lâu dài

Giá khởi điểm: 1.665.518.000 Đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm mười tám ngàn đồng chẵn).Tiền đặt trước: 249.800.000 đồng.

2. Thửa đất số 14-15, tờ bản đồ số 07;

        - Địa chỉ thửa đất: Vùng kiện Thượng, xã Hương Văn, huyện Hương Trà,

        - Diện tích đất: 460 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: lâu dài

Giá khởi điểm: 1.665.518.000 Đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm mười tám ngàn đồng chẵn)..Tiền đặt trước: 249.800.000 đồng.

3. Thửa đất số 03-04, tờ bản đồ: Bản vẽ QH ngày 28/4/2006

        - Địa chỉ thửa đất: Đường Quốc lộ 1A, thôn Giáp Nhì, xã Hương Văn, huyện Hương Trà,

        - Diện tích đất: 540 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: lâu dài

Giá khởi điểm: 4.050.000.000 Đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, Không trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Tiền đặt trước: 607.500.000 đồng.

4. Thửa đất số 01-02, tờ bản đồ: Bản vẽ QH ngày 28/4/2006

        - Địa chỉ thửa đất: Đường Quốc lộ 1A, thôn Giáp Nhì, xã Hương Văn, huyện Hương Trà,

        - Diện tích đất: 540 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: lâu dài       

Giá khởi điểm: 4.050.000.000 Đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, Không trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Tiền đặt trước: 607.500.000 đồng.

5. Các thửa đất trên không bao gồm tài sản trên đất: cây cối, nhà cửa….. Các chi phí liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất và thuế (nếu có) thì người mua tự chịu

II. Thời gian tham khảo, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, bán, nộp hồ sơ đấu giá. Tiền mua hồ sơ và nhận tiền đặt trước:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 28/07/2017 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 10 giờ 00 ngày 31/07/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: các ngày 27/07/2017, ngày 28/07/2017 (trong giờ hành chính) và đến trước 10 giờ 00 ngày 31/07/2017 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng có thể nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản số4009201002020 Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam- Chi nhánh Nam Sông Hương

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

III. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00’’ ngày 02/08/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

IV. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ:

- Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Bà Nguyễn Ngọc Trâm - Số 11 Đường Nguyễn Văn Linh, TP Huế. Điện thoại: 01235491438.