Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

(BĐT) - Công ty CP đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hồng Dân ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần Đấu giá Phương Nam

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hồng Dân (Địa chỉ: Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất với tổng diện tích 1.376,4m2, thuộc thửa số 555, tờ bản đồ số 21, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (Lô đất số 39 Khu trung tâm hành chính huyện Hồng Dân).

2. Thời  gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/7 đến ngày 26/7/2018 (Trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/7/2018 đến 16h00 ngày 27/7/2018 tại Văn phòng Công ty hoặc phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hồng Dân (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 4.129.200.000 đ.

5. Tiền hồ sơ: 1.000.000 đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 619.000.000 đ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 27/7/2018 tại Văn phòng Công ty hoặc phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hồng Dân (Trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 (trừ khoản 1) Luật Đất đai năm 2013, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

* Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá (Trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ):

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Văn phòng Công ty hoặc tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hồng Dân (01 bản chính + 03 bản sao).

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản: Công ty cổ phần Đấu giá Phương Nam – Số tài khoản 7000201008396 Mở tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Hậu Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 30/7/2018 tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hồng Dân.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá: Giao cho Đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá).

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

* Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907 030 333.

* Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hồng Dân.

Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: (0291) 3 876 660