Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, Bình Phước

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Hoàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản ủy quyền như sau: