Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hòn Đất, Kiên Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản như sau: