Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản do UBND thị trấn Bút Sơn ủy quyền như sau:

Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: Thị trấn Bút Sơn: 09 lô đất. Giá khởi điểm 1.450.000 đồng/ m2.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 10/02/2018 tại UBND thị trấn Bút Sơn.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/01/2018 (trong giờ hành chính), tại Trụ sở UBND thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa.

- Chi tiết có trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa. Địa chỉ: 602 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 0986 036 046.