Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Ân, Bình Định

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt thông báo bán đấu giá tài sản như sau: