Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hòa Thành, Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh tại Hòa Thành ủy quyền như sau:

1. Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh tại Hòa Thành. Đấu giá quyền sử dụng đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm 08 nền đất; tọa lạc tại: ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất: 1.053,3m2, thuộc tờ bản đồ mới số 37.

- Nền 1: diện tích 161,3m2. Giá khởi điểm: 319.922.420 đồng. Nền 2: diện tích 136,5m2. Giá khởi điểm: 270.734.100 đồng. Nền 3: diện tích 133,6m2. Giá khởi điểm: 264.982.240 đồng. Nền 4: diện tích 130,5m2. Giá khởi điểm: 258.833.700 đồng. Nền 5: diện tích 127,3m2. Giá khởi điểm: 252.486.820 đồng. Nền 6: diện tích 124,4m2. Giá khởi điểm: 246.734.960 đồng. Nền 7: diện tích 121,3m2. Giá khởi điểm: 240.586.420 đồng. Nền 8: diện tích 118,4m2. Giá khởi điểm: 234.834.560 đồng.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm/lô đất. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô đất.

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND, Bản sao hộ khẩu, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

4. Thời gian đăng ký và tham khảo mua hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 10 giờ, ngày 06/02/2018 (thứ ba).

5. Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 08/02/2018 (thứ năm).

6. Địa điểm đăng ký mua hồ sơ và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

7. Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.