Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hòa Bình, Bạc Liêu

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo đấu giá tài sản do Agribank Chi nhánh TP. Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tài sản: Quyền sử dụng đất thửa đất số 05, tờ bản đồ số 04 ấp An Thành, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Diện tích: 2.299 m 2. Đất trồng cây lâu năm, sử dụng đến ngày 25/10/2048; Quyền sử dụng đất thửa đất số 08, tờ bản đồ số 04 tọa lạc tại ấp An Thành, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Diện tích: 10.932 m 2. Đất trồng lúa, sử dụng đến ngày 25/10/2018; Quyền sử dụng đất thửa đất số 04, tờ bản đồ số 04 tọa lạc tại ấp An Thành, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Diện tích: 2.613 m 2 (Đất ở: 300 m 2. Đất trồng cây lâu năm: 2.313 m 2. Đất ở lâu dài và đất trồng cây lâu năm đến ngày 25/10/2048

2. Giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất thửa đất số 05, tờ bản đồ số 04 ấp An Thành, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu là: 97.562.941 đồng; Quyền sử dụng đất thửa đất số 08, tờ bản đồ số 04 tọa lạc tại ấp An Thành, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu là: 463.922.605 đồng; Quyền sử dụng đất thửa đất số 04, tờ bản đồ số 04 tọa lạc tại ấp An Thành, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu là: 158.757.061 đồng.

3. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh TP. Bạc Liêu.

5. Đơn vị có tài sản bán: Agribank Chi nhánh TP. Bạc Liêu.

6. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 30/5/2018 đến 16 giờ 00 phút, ngày 22/6/2018.

7. Đấu giá dự kiến lúc: 09 giờ 30 phút, ngày 29/6/2018.

8. Thông tin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo, số 243 (Tầng 1) Dương Quảng Hàm, Phường 6, Q. Gò Vấp, TP.HCM; Trụ sở làm việc Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo, số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo tỉnh Bạc Liêu - Khu dân cư Tràng An, số 63 đường số 10, Khóm 1, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại: 0919 708 777 (Mr. Thảo) - 0866 7676 16 - 0968 101 550 (Mr. Khánh).