Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Tâm, Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau: