Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị

(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh

Quảng trị.

Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số :37, đường

Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Thời gian , địa điểm tổ chức bán đấu giá.

Tại Hội trường UBND xã Hải Thành , huyện Hải Lăng , tỉnh Quảng Trị ngày 15/01/2018

Buổi sáng :Bắt đầu vào lúc 7h00 đến 11h30

Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:

Tổ chức đấu giá:Quyền sử dụng 20 lô đất ở tại 5 khu vực thuộc thôn Trung Đơn và thôn Phước Điền xã Hải Thành, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị chuyển giao.

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

*Khách hàng trực tiếp mua hồ sơ vào ngày tổ chức đấu giá. ( Ngày 15/01/2018)

Tại Hội trường UBND xã Hải Thành , huyện Hải Lăng , tỉnh Quảng Trị.

Buổi sáng :Bắt đầu vào lúc 7h00 đến 11h30

-Giá khởi điểm , tiền đạt trước, phí hồ sơ của tài sản đấu giá. 

TT

 

SỐ LÔ

 

D.TÍCH

( M2)

 

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

 

KÝ QUỸ

( đồng)

PHÍ HỒ SƠ

( đồng/hồ sơ)

GHI CHÚ

Khu vực Phong Trào, thôn Thi Ông

 

1

 

1

276

138.000.000

 

21.000.000

 

100.000

Khu vực Trèng Trèng thôn Trung Đơn

 

2

 

2

264

132.000.000

 

20.000.000

 

100.000

Khu vực Trèng Trèng thôn Trung Đơn

 

3

 

3

 

278

139.000.000

 

21.000.000

 

100.000

Khu vực Trèng Trèng thôn Trung Đơn

 

4

 

4

 

292

146.000.000

 

22.000.000

 

100.000

Khu vực Trèng Trèng thôn Trung Đơn

 

5

 

1

 

285

85.500.000

 

13.000.000

 

100.000

Khu vực Gia đạo thôn Phước Điền

 

6

 

2

 

275

82.500.000

 

12.500.000

 

100.000

Khu vực Gia đạo thôn Phước Điền

 

7

 

3

 

275

82.500.000

 

12.500.000

 

100.000

Khu vực Gia đạo thôn Phước Điền

 

8

 

4

 

287

86.100.000

 

13.000.000

 

100.000

Khu vực Gia đạo thôn Phước Điền

 

9

 

1

 

259

155.400.000

 

23.500.000

 

100.000

Khu vực Cồn Mồ thôn Trung Đơn

 

10

 

2

 

222

133.200.000

 

20.000.000

 

100.000

Khu vực Cồn Mồ thôn Trung Đơn

 

11

 

3

 

222

 

133.200.000

 

20.000.000

 

100.000

 

Khu vực Cồn Mồ thôn Trung Đơn

 

12

 

4

222

133.200.000

 

20.000.000

 

100.000

Khu vực Cồn Mồ thôn Trung Đơn

 

13

 

5

222

133.200.000

 

20.000.000

 

100.000

Khu vực Cồn Mồ thôn Trung Đơn

 

14

 

7

222

133.200.000

 

20.000.000

 

100.000

Khu vực Cồn Mồ thôn Trung Đơn

 

15

 

8

 

256

153.600.000

 

23.000.000

 

100.000

Khu vực Cồn Mồ thôn Trung Đơn

 

16

 

10

 

240

158.400.000

 

24.000.000

 

100.000

Khu vực Cồn Mồ thôn Trung Đơn

 

17

 

1

 

329

199.000.000

 

30.000.000

 

100.000

Khu vực Cầu Hạ thôn Trung Đơn

 

18

 

2

 

329

181.000.000

 

27.000.000

 

100.000

Khu vực Cầu Hạ thôn Trung Đơn

19

1

236

142.800.000

 

21.500.000

 

100.000

Khu vực Đá Nổ thôn Trung Đơn

20

2

212

63.600.000

9.500.000

 

100.000

Khu vực Đá Nổ thôn Trung Đơn

Tổng Cộng

2.611.400.000

Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm mười một triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn -Thời gian địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá.

+Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày thông báo đến 17h00 ngày 14/01/2018 tại các nơi có các lô đất đưa ra đấu giá.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi là người) trong nước thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

1. Người đăng ký tham gia đấu giá phải có các loại giấy tờ sau:      

Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác, sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu);giấy ủy quyền hợp pháp để lưu hồ sơ và kiểm tra trước khi vào phòng đấu giá. Giấy uỷ quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật.             

Lưu ý: Một người không được uỷ quyền cho 02 hoặc nhiều người tham gia đấu giá 01 lô; Những giấy ủy quyền khống chỉ, nếu có nghi vấn Công ty bán đấu giá sẽ phối hợp với Cơ quan Công chứng và UBND xã Phường nơi tiến hành công chứng, chứng thực kiểm tra lại giấy ủy quyền, nếu không đúng theo quy định thì Công ty sẽ đề nghị Cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả bán đấu giá và người sử dụng giấy ủy quyền trong trường hợp này sẽ bị mất tiền ký quỹ xem như là vi phạm nội quy, quy chế bán đấu giá.             

2. Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

3. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá;   

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại phòng đấu giá.

+Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy , Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến tham gia đấu giá. Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng: SĐT: 0233 3671 115, ; hoặc tại Công ty ĐT: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989