Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 983 588     ĐT: 02106 266 699 - 02106 555 556

Mb: Đường dây nóng Công ty Đấu giá Group: 0886 886 333 - 0995 999 899

Tài khoản tại: Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, số 2700 20100 6868.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ, Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất số AM 283344, thửa đất số 186, tờ bản đồ số 13, diện tích 140,0m2 đất ở, do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 04/06/2008 cho hộ ông Lê Công Quyền, tại Khu 5, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cùng toàn bộ công trình xây dựng trên đất. Giá khởi điểm 120.000.000đồng, tiền đặt trước 24.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ.

3.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất số AA 086711, thửa đất số 37-1, tờ bản đồ số 07, diện tích 120,0m2 (Đất ở 100,0m2, đất vườn 20,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 13/08/2004 cho ông Nguyễn Đức Thiện, tại Khu 6, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Giá khởi điểm 81.070.000đồng, tiền đặt trước 16.214.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 100.000 đồng/01 hồ sơ. Mức giá 02 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27, 28, 29/12/2017, tại Khu 5, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa (Tài sản 1), tại Khu 6, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa (Tài sản 2).

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 04/01/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 02, 03, 04/01/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group số 2700 20100 6868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 04/01/2018, tại Công ty Hợp danh đấu giá Quốc gia Group.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: Từ 08h00 ngày 05/01/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Hợp danh đấu giá Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ, Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 883 454.