Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh

- Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 9.032,6m2 đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Thời hạn thuê đất: 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

- Giá khởi điểm: 859.682.430 đồng/khu đất/năm.

- Tiền đặt trước: 85.970.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng.

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND và Giấy phép kinh doanh, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản và hồ sơ năng lực theo tiêu chí.

4. Thời gian đăng ký và tham khảo mua hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 10 giờ, ngày 06/02/2018 (thứ ba).

5. Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 09/02/2018 (thứ sáu).

6. Địa điểm đăng ký mua hồ sơ và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

7. Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

Nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.