Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công, Tiền Giang

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán tài sản do UBND xã Long Bình, huyện Gò Công Tây ủy quyền như sau: