Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giồng Trôm, Bến Tre

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng TN&MT huyện Giồng Trôm ủy quyền như sau: