Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giồng Trôm, Bến Tre

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Giồng Trôm ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất nhà nước cho thuê 50 năm trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, cụ thể như sau:

- Thửa đất 161, tờ bản đồ 39, Diện tích 33.528,8m2 (Đất trồng cây lâu năm)

- Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 5.029.320.000 đồng/50 năm; Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 503.000.000 đồng.  

* Lưu ý:

- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí trong việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

1. Thời gian, địa điểm và phương thức xem tài sản đấu giá:

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản phải đăng ký tại Công ty bán đấu giá trước ngày 06/11/2017. Công ty bán đấu giá phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Giồng Trôm bố trí thời gian và hướng dẫn khách hàng xem tài sản đấu giá trong 2 ngày là: 03/11 và 06/11/2017.

2. Đăng ký mua đấu giá tài sản :

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, muốn tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá (do công ty phát hành) và nộp đơn đăng ký mua tài sản trong thời hạn quy định.

- Thời gian bán hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày06/11/2017 (trong giờ hành chính);

- Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá mua tài sản: từ ngày 06/11 đến hết ngày 08/11/2017 (trong giờ hành chánh)hoặc Công ty Đấu Giá Tây Nam và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000đ/01 hồ sơ.

3. Thời gian, điều kiện, hình thức đấu giá và phương thức đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/11/2017;

- Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 3 của Quy chế Quyền sử dụng đất cho thuê 50 năm trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng cách bỏ phiếu tại cuộc đấu giá và tổ chức làm nhiều vòng đấu, người trả giá cao nhất sẽ mua được tài sản tại cuộc đấu giá;

- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

4. Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Giồng Trôm – khu phố 2, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre hoặc Công ty THHH bán đấu giá Tây Nam – văn phòng đại diện tỉnh Bến Tre: số 3E1 khu phố Mỹ Tân, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre .

5. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại phòng họp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, địa chỉ khu phố 2, Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại liên hệ: số 0273 889978 hoặc MS. Nguyên 0945.204593. Website: daugiataynam.vn