Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5- Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Khu đất đấu giá: xã Kim Lan huyện Gia Lâm, TP Hà Nội: Khu X4 thôn 6: 02 thửa; diện tích: 183m2, giá khởi điểm: 5.700.000 đ/m2, tiền đặt trước: 100.000.000 đ/thửa đất; Khu X7, thôn 6: 07 thửa, diện tích: 526,4 m2, giá khởi điểm: 5.700.000 đ/m2; tiền đặt trước: 70.000.000 đ/thửa đất; Khu X16, thôn 8: 02 thửa, diện tích: 168,1 m2, giá khởi điểm: 5.700.000 đ/m2; tiền đặt trước: 70.000.000 đ/thửa đất; Khu X6 thôn 6: 02 thửa; diện tích: 229,2 m2, giá khởi điểm: 7.000.000 đ/m2, tiền đặt trước: 130.000.000 đ/thửa đất; Khu X8 thôn 6: 02 thửa; diện tích: 222 m2, giá khởi điểm: 7.000.000 đ/m2, tiền đặt trước: 130.000.000 đ/thửa đất; Khu X17, thôn 8: 5 thửa, diện tích: 477,17 m2, giá khởi điểm: 7.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 100.000.000 đ/thửa đất; xã Dương Quang: Khu X1 thôn Bình Trù: 16 thửa; diện tích: 1.437,48 m2, giá khởi điểm: 6.000.000 đ/m2, tiền đặt trước: 90.000.000 đ/thửa đất; Khu X8, thôn Lam Cầu: 02 thửa, diện tích: 142,3 m2, giá khởi điểm: 7.300.000 đ/m2; tiền đặt trước: 90.000.000 đ/thửa đất; xã Lệ Chi: Khu X3 thôn Cổ Giang: 12 thửa; diện tích: 933,5 m2, giá khởi điểm: 3.700.000 đ/m2, tiền đặt trước: 50.000.000 đ/thửa đất; Khu X6, thôn Kim Hồ: 10 thửa, diện tích: 753,1 m2, giá khởi điểm: 3.400.000 đ/m2; tiền đặt trước: 40.000.000 đ/thửa đất - Bước giá áp dụng chung cho tất cả các thửa đất: 200.000 đ/m2.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 16/7/2018 đến ngày 02/8/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 01/8 và 02/8/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Số TK: 2121.0000.595555  tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ  (BIDV - CN Tây Hồ)”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất thuộc Khu……. ...  ,thôn………., xã ..........., huyện Gia Lâm.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: 01 và 02/8/2018 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 03/8/2018 (Thứ sáu) tại Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30 ngày 04/8/2018 (thứ bảy) tại Hội trường khu B2 Trụ sở UBND huyện Gia Lâm (Số 27 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. ĐT 024.38.768.930.