Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5- Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Thông tin khu đất đấu giá: Xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm: (i) Nhóm I: Gồm 09 thửa từ T-1 đến T-9. Diện tích 641,9 m2; (ii) Nhóm II: Gồm 12 thửa từ T-10 đến T-21. Diện tích 842,8 m2; (iii) Nhóm III: Gồm 07 thửa từ T-22 đến T-28. Diện tích 527,8 m2; (iv) Nhóm IV: Gồm 08 thửa từ T-29 đến T-36. Diện tích 659,3 m2; (v) Nhóm V: Gồm 05 thửa từ T-37 đến T-41. Diện tích 370,7 m2.

- Giá khởi điểm: 9.000.000 đ/m2. Bước giá: 300.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/ thửa. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 08/01/2018 đến ngày 24/01/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm (Địa chỉ: Số 101 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 23/01 và 24/01/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Số TK: 2121.0000.338866 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV - CN Tây Hồ)”. Nội dung chuyển khoản: “… Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại Nhóm ...., xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: Ngày 17 và 18/01/2018 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 25/01/2018 (thứ Năm) tại Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 26/01/2018 (thứ Sáu) tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm. ĐT: 0243.6763.110.