Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá: trên địa bàn huyện Gia Lâm, TP Hà Nội:

- Xã Dương Hà: Gồm 02 thửa đất: T1,T2, diện tích: 124,5 m2, giá khởi điểm: 6.000.000 đ/m2, bước giá: 200.000 đ/m2; tiền đặt trước: 60.000.000 đ/ thửa đất, tiền hồ sơ: 200.000 đ/ hồ sơ.

- Xã Yên Viên: (1) Lô đất X1 thôn Lã Côi – Nhóm 1: 02 thửa: LK1, LK, diện tích: 238,9 m2, giá khởi điểm: 12.100.000 đ/m2, tiền đặt trước: 200.000.000 đ/thửa đất; (2) Lô đất X1 thôn Lã Côi – Nhóm 2: 05 thửa: Từ LK3 đến LK7, diện tích: 416,8 m2, giá khởi điểm: 9.000.000 đ/m2, tiền đặt trước: 130.000.000 đ/thửa đất; (3) Lô đất X6 thôn Ái Mộ: 06 thửa: Từ LK1 đến LK6, diện tích: 306,7 m2, giá khởi điểm: 10.100.000 đ/m2, tiền đặt trước: 90.000.000 đ/thửa đất; (4) Lô đất X2 thôn Kim Quan: 05 thửa: Từ LK1 đến LK5, diện tích: 305,1 m2, giá khởi điểm: 12.500.000 đ/m2; tiền đặt trước: 120.000.000 đ/thửa đất.

Bước giá áp dụng chung: 200.000 đ/ m2; tiền hồ sơ áp dụng chung: 500.000 đ/ hồ sơ.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 27/12/2017 đến ngày 18/01/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn).

- Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 17/01 và 18/01/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc Gia. Số TK: 2121.0000.338866 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ  (BIDV - CN Tây Hồ)”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất thuộc Lô đất ...  , xã ……, huyện Gia Lâm.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: 15 và 16/01/2018 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 19/01/2018 (Thứ sáu) tại Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30, ngày 20/01/2018 (thứ Bảy) tại Hội trường Khu B2, Trụ sở UBND huyện Gia Lâm (Số 27 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm; ĐT 024.38.768.930.