Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá: (I) xã Ninh Hiệp, gồm 02 nhóm: Nhóm 1: Thửa LK01 (diện tích: 123,1 m2). Giá khởi điểm: 26.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 450.000.000 đ/thửa đất; Nhóm 2: 02 thửa (ký hiệu: LK10 và LK11). Tổng diện tích: 184,7 m2. Giá khởi điểm: 30.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 350.000.000 đ/thửa đất. Phí hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ; (II) Khu X5 Đổng Viên, xã Phù Đổng, gồm 05 thửa (ký hiệu: Từ T1 đến T5). Tổng diện tích: 341,6 m2. Giá khởi điểm: 4.200.000 đ/m2. Phí hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ. Tiền đặt trước: 45.000.000 đ/thửa đất. Bước giá áp dụng chung là: 200.000 đ/m2.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 22/11/2017 đến ngày 07/12/2017 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở TN&MT Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn). Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 06 và 07/12/2017 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước vào tài khoản Ngân hàng theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc Gia. Số TK: 191.315.6868.8668 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 04 và 05/12/2017.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 09/12/2017 (thứ Bảy) tại Hội trường Khu B2, Trụ sở UBND huyện Gia Lâm. Số 27 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm. ĐT 0243.8768930.