Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) -Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá: Tại xã Dương Quang: (i) Lô đất số 1 thôn Yên Mỹ (gồm 05 thửa đất - Diện tích: 458,4 m2). Giá kđ: 6.100.000 đồng/m2. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 70.000.000 đ/thửa đất; (ii) Thửa T1 Lô đất số 2 thôn Yên Mỹ - Diện tích: 80,2 m2, giá kđ: 6.100.000 đồng/m2. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ; Tiền đặt trước: 70.000.000 đ/ thửa đất; (iii) Lô đất số 2 thôn Yên Mỹ (gồm 03 thửa đất - Tổng diện tích: 209,2 m2), giá kđ: 5.200.000 đồng/m2. Phí hồ số: 200.000 đồng/ hồ sơ . Tiền đặt trước: 55.000.000 đ/ thửa đất.

Bước giá (áp dụng chung): 200.000 đ/m2.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 28/9 đến 13/10/2017 (giờ hành chính) tại Trụ sở Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm và được in, tải tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm.

4. Thời gian, địa điểm thu phí hồ sơ và hồ sơ: Từ  ngày 28/9 đến 13/10/2017 (giờ hành chính). Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia.

5. Thời gian, địa điểm thu tiền đặt trước: Từ ngày 12/10/2017 đến  ngày 13/10/2017 (giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản của Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 191.315.6868.8668; Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với …(số lượng thửa đất)  thửa đất tại …… Tên lô đất (Lô đất số 1 thôn Yên Mỹ hoặc T1 Lô đất số 2 thôn Yên Mỹ hoặc T2,T3,T4 Lô đất số 2 thôn Yên Mỹ), xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội”.

6. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: 08h00, ngày 12/10 và 13/10/2017 tại khu đất đấu giá.

7. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 17/10/2017 (Thứ ba) tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

* Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm. ĐT: 0243.6763.110.