Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Thông tin khu đất đấu giá: (I) Tại xã Kim Lan: (i) Khu X1, thôn 3 gồm 06 thửa: Từ thửa X1.1 đến thửa X1.6; (ii) Khu X2, thôn 6 gồm 02 thửa: Thửa X2.1 và thửa X2.2; (iii) Khu X3, thôn 7 gồm 06 thửa: Từ thửa X3.1 đến thửa X3.6 - Giá khởi điểm các thửa đất tại xã Kim Lan: 7.000.000 đồng/ m2; (II) Tại xã Lệ Chi: Khu X5, thôn Kim Hồ gồm 1 thửa - Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/ m2.

- Bước giá (áp dụng chung cho tất cả các thửa đất): 200.000 đồng/ m2.

2. Tổ chức xem xét thực địa: 08 giờ 00’, ngày 18/8/2017.

3. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ, thu phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ ngày 30/6/2017 đến ngày 18/8/2017.

Nhà đầu tư có thể tải đơn và hồ sơ đấu giá miễn phí tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (http://www.gialam.hanoi.gov.vn) từ ngày 30/6/2017.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo  về  Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm.

- Về các khoản tiền phí và tiền đặt trước phải nộp khi đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư có thể nộp trực tiếp tiền mặt tại Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm hoặc nộp tiền theo hình thức chuyển khoản; Số tài khoản 15910000022888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Gia Lâm vào thời gian: Từ ngày 30/6/2017 đến 17h00 ngày 18/8/2017 (theo giờ hành chính).

5. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 08giờ 00’, ngày 20/8/2017 (Chủ nhật) tại Khu B2 - Trụ sở UBND huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 27, đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điện thoại DĐ: 0973.400.961 hoặc CĐ: 043.8768930.