Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 05 thửa đất tại khu đất giáp Chợ trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Tổng diện tích 1.400 m2; mục đích sử dụng đất ở đô thị; thời hạn sử dụng đất lâu dài.

STT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích (m2)

Hệ số góc

Giá đất ở theo QĐ 43/2014/QĐ-UBND (đồng/m2)

Giá đất ở cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/thửa)

Tiền đặt trước 10% (đồng/thửa)

Khu A

1

A8

280,00

1

3.000.000

6.500.000

1.820.000.000

182.000.000

2

A9

280,00

1

3.000.000

6.500.000

1.820.000.000

182.000.000

3

A10

280,00

1

3.000.000

6.500.000

1.820.000.000

182.000.000

4

A11

280,00

1

3.000.000

6.000.000

1.680.000.000

168.000.000

5

A12

280,00

1

3.000.000

6.000.000

1.680.000.000

168.000.000

Tổng cộng

8.820.000.000

882.000.000

Tổng giá khởi điểm: 8.820.000.000 đồng.

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 09/6/2018.

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đ/ hồ sơ, tiền đặt trước 10% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 12/6/2018, tại Hội trường Tổ dân phố 2, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.

ĐT: (0262) 3707879; DĐ: 0987435509 - 01658659334; Fax: (0262) 3707879).