Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H'Leo, Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ bất động sản - đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản – Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có quyền sử dụng đất đấu giá:

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo.

Địa chỉ: Số 22, Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk.

3. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước và Tiền mua tham gia đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất tại điểm dân cư trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (cũ) xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk, tổng diện tích: 2.225,0 m2 (Hai nghìn hai trăm hai mươi lăm mét vuông); mục đích sử dụng: đất ở; thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài, được UBND huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk phê duyệt bán đấu giá.

3.2. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm: 8.999.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu đồng).

3.3. Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% (hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của lô đất đăng ký đấu giá.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo mức tối đa được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Cụ thể từng lô như sau: 

STT

Ký hiệu lô

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng/lô)

Tiền đặt trước (làm tròn)
(đồng/lô)

Tiền bán hồ sơ
(đồng/hồ sơ)

Ghi chú

1

H32

155,9

624.000.000

124.800.000

500,000

2

H33

155,3

621.000.000

124.200.000

500,000

3

H34

154,67

619.000.000

123.800.000

500,000

4

H35

154,03

616.000.000

123.200.000

500,000

5

H36

153,4

614.000.000

122.800.000

500,000

6

H37

152,77

611.000.000

122.200.000

500,000

7

H38

152,13

609.000.000

121.800.000

500,000

8

H39

151,56

606.000.000

121.200.000

500,000

9

H40

151,03

604.000.000

120.800.000

500,000

10

H41

150,5

602.000.000

120.400.000

500,000

11

H42

149,97

600.000.000

120.000,000

500,000

12

H43

149,39

598.000.000

119.600,000

500,000

13

H44

149,51

598.000.000

119.600,000

500,000

14

H45

244,84

1.077.000.000

215.400,000

500,000

Tổng cộng

2.225,0

8.999.000.000

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 22/12/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2018.

4.2. Địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An hoặc tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo.

5. Thời hạn, phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước:

5.1. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 08/01/2018 đến 17giờ 00 phút ngày 10/01/2018;

5.2. Phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công tyTNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An theo số tài khoản: 520 120 100 4309 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Buôn Ma Thuột Bắc Đắk Lắk – PGD Đạt Lý.

6. Thời gian, địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá:

6.1. Thời gian xem quyền sử dụng đất đấu giá: Công ty tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem quyền sử dụng đất trong giờ hành chính liên tục từ ngày 09/01/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2018.

Cá nhân có nhu cầu có thể tự mình đến xem hiện trạng quyền sử dụng đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá: tại điểm dân cư trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (cũ) xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/01/2018 tại Hội trường Tổ dân phố 2, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá .

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền sử dụng đất nói trên hoặc có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá thì Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và sẽ tổ chức đấu giá với giá khởi điểm đã được thay đổi.

Cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0908 867 802 (gặp Vũ) để được hướng dẫn chi tiết.

-Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo

Địa chỉ: Số 22, Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 02623 777 744 để được hướng dẫn chi tiết.