Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng ủy quyền như sau:

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng (Số 711 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

1. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: 09 thửa đất tại một số Khu quy hoạch trên địa bàn huyện Đức Trọng (có danh sách chi tiết đính kèm).

* Nơi có tài sản: Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày 09/8/2018 đến ngày 10/8/2018, khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn xem tài sản đấu giá.

3. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 13/8/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ. 

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 13/8/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Kể từ ngày 13/8/2018 đến ngày 15/8/2018 người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 05 00 39 69 85 68 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Lâm Đồng (Ngân hàng Sacombank).

- Mức thu tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa đất.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16/8/2018 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

5. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên./.