Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài  sản do UBND xã Phổ Nhơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND xã Phổ Nhơn; địa chỉ: Thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 32 lô đất ở thuộc Khu dân cư mới thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá:

TT

KH lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ tham gia (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá (đồng)

1

1

175,3

252.432.000

200.000

50.000.000

3.000.000

2

2

149,9

215.856.000

200.000

42.000.000

3.000.000

3

3

147

211.680.000

200.000

42.000.000

3.000.000

4

5

129

185.760.000

100.000

34.000.000

3.000.000

5

6

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

6

7

130

187.200.000

100.000

34.000.000

3.000.000

7

8

130

187.200.000

100.000

34.000.000

3.000.000

8

9

180

259.200.000

200.000

50.000.000

3.000.000

9

10

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

10

11

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

11

12

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

12

13

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

13

14

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

14

15

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

15

16

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

16

17

180

259.200.000

200.000

50.000.000

3.000.000

17

19

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

18

20

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

19

21

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

20

22

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

21

23

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

22

24

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

23

25

176,5

254.160.000

200.000

50.000.000

3.000.000

24

26

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

25

27

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

26

28

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

27

32

120

172.800.000

100.000

34.000.000

3.000.000

28

33

140

201.600.000

200.000

40.000.000

3.000.000

29

34

140

201.600.000

200.000

40.000.000

3.000.000

30

35

140

201.600.000

200.000

40.000.000

3.000.000

31

36

146

210.240.000

200.000

40.000.000

3.000.000

32

37

163,5

235.440.000

200.000

47.000.000

3.000.000

 

Tổng cộng

4.287,2

6.173.568.000

 

 

 

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ 0,5% giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 07/5/2018 (trong giờ hành chính) tại 32 lô đất ở thuộc Khu dân cư mới thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 07/5/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm và UBND xã Phổ Nhơn.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 07/5/2018 (trong giờ hành chính).

+ Tại UBND xã Phổ Nhơn: Từ ngày 04/5/2018 đến 16 giờ 00 phút, ngày 07/5/2018 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá, nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao giấy CMND, Hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn (đối với vợ chồng).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10/5/2018 tại Hội trường UBND xã Phổ Nhơn.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại UBND xã Phổ Nhơn hoặc Trung tâm - địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.