Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ ủy quyền như sau: