Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên

(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656

II. Người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Xuân

Địa chỉ: 68 Trần Phú, TT La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đối với tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Long Thăng, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có đặc điểm như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích từng lô đất (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm từng lô đất (đồng)

Tiềnđặt trước từng lô đất (đồng)

Tiền hồ sơ từng lô đất (đồng)

Bước giá

từng lô đất (đồng)

KHU A

1

Lô số 01

132

ODT

277.200.000

27.700.000

200.000

3.000.000

 

2

05 lô (từ lô số 02 đến lô số 06)

 

100

ODT

 

200.000.000

 

20.100.000

200.000

3.000.000

3

Lô số 17

175,02

ODT

376.293.000

37.600.000

200.000

3.000.000

KHU B

1

Lô số 18

150,76

ODT

248.754.000

24.800.000

200.000

3.000.000

 

2

15 lô (từ lô số 19 đến lô số 33)

103,75

ODT

155.625.000

15.500.000

200.000

3.000.000

3

Lô số 34

137,26

ODT

219.616.000

21.900.000

200.000

3.000.000

KHU C

1

Lô số 35

153

ODT

244.800.000

24.400.000

200.000

3.000.000

2

12 lô (từ lô số 36 đến lô số 47)

115

ODT

178.250.000

17.800.000

200.000

3.000.000

3

02 lô (lô số 48 và lô số 49)

138

ODT

213.900.000

21.300.000

200.000

3.000.000

4

Lô số 50

160,51

ODT

264.842.000

26.800.000

200.000

3.000.000

1. Thông tin chung về khu đất:

a) Vị trí: khu đất đấu giá thuộc khu phố Long Thăng, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, có ranh giới như sau:

- Phía Đông: Giáp đường hiện trạng;

- Phía Tây: Giáp suối;

- Phía Tây Nam: Giáp đất nông nghiệp;

- Phía Đông Bắc: Giáp đường Trần Phú.

b) Đất ở liền kề 40 lô có tổng diện tích là 0,821148 ha, gồm 3 khu:

- Khu A gồm 7 lô, từ lô 01 đến lô 06 và lô 17;

- Khu B gồm 17 lô, từ lô 18 đến lô 34;

- Khu C gồm 16 lô từ lô 35 đến lô 50.

c) Hiện trạng khu đất: khu đất đấu giá đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất, quy định về việc xây dựng công trình trên đất:

- Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị (ODT).

- Hình thức giao đất: theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Hình thức sử dụng đất: ổn định lâu dài.

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h30’ ngày 01 tháng 12 năm 2017 tại 68 Trần Phú, TT La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 16h30’ ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Xuân, địa chỉ: 68 Trần Phú, TT La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

2. Điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính đều được tham gia đấu giá, cụ thể:

- Hộ gia đình, cá nhân phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở quy định tại Luật đất đai năm 2013;

- Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín phát hành.  

- Trong một lô đất: Một hộ gia đình chỉ được một trường hợp (cá nhân hoặc hộ gia đình) đăng ký tham gia đấu giá.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 16h30’ ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Xuân và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty trước 16h30’ ngày 28 tháng 11 năm 2017.