Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Phú, Bình Phước

(BĐT) - Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Trụ sở chính: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, thửa đất số 82, tờ bản đồ số 71 tọa lạc tại khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Thông tin tài sản đấu giá:

- Diện tích: 5.031,4 m2

- Mục đích cho thuê đất: Đất thương mại (xây dựng siêu thị)

- Hình thức cho thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn cho thuê: 50 năm.

4. Giá khởi điểm: 40.784.528.000 đồng (Bốn mươi tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn đồng)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/7/2018 đến hết ngày 12/7/2018.

- Địa điểm: tại nơi tài sản tọa lạc.

6. Mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ : 3.000.000đ/ bộ hồ sơ

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 04/7/2018 đến ngày 17/7/2018.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

7. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 5% giá khởi điểm, tương đương 2.039.226.400 đồng.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Số tài khoản: 1041000000779 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bình Phước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/7/2018 đến hết ngày 19/7/2018.

8. Đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 04/7/2018 đến ngày 17/7/2018.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

9. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để kinh doanh thương mại (xây dựng, quản lý và khai thác siêu thị).

10. Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấu giá có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị tổ chức đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

- Điều kiện về vốn kĩ thuật và khả năng tài chính, bao gồm:

+ Đối với tổ chức tham gia đấu giá;

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá.

(Khách hàng quan tâm liên hệ với Công ty CPTM Thịnh Trí để biết rõ chi tiết các điều kiện về vốn kĩ thuật và khả năng tài chính)

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 20/7/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673