Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá: Xã Nguyên Khê: (1) Ô đất V-E3-TT4: Gồm 08 thửa ký hiệu từ M1 đến M8. Tổng diện tích 2.176,5 m2; (2) Ô đất I-A2-TT1: Gồm 19 thửa đất ký hiệu từ C1 đến C19. Tổng diện tích 4.781,1 m2.

Giá khởi điểm áp dụng chung: 14.200.000 đ/ m2. Bước giá: 200.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 300.000.000 đ/ thửa. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 02/7/2018 đến ngày 19/7/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Đông Anh.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia (Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 18/7 và 19/7/2018 (giờ hành chính). Phương thức: chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc Gia. Số TK: 2121.0000.338866 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ  (BIDV – Chi nhánh Tây Hồ)”. Nội dung: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng) lô đất thuộc ô đất I-A2-TT1 hoặc V-E4-TT3 xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa trong 02 ngày: Ngày 16/7 và 17/7/2018 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 20/7/2018 tại Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh.

7. Tổ chức đấu giá: ngày 21/7/2018 (thứ Bảy) tại Hội trường UBND huyện Đông Anh.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh. ĐT: 0243.8832301.