Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Đông Á thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Đan Phượng do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng uỷ quyền theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng trả giá lên cụ thể như sau:

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại Cây Sung Trong,  xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

+ Giá khởi điểm: 15.800.000 đồng/ m2.

+ Phí hồ sơ: 500.000 đồng/ thửa.

+ Tiền đặt trước: 130.000.000 đồng/ thửa.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 06/6/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng và UBND xã Song Phượng.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 05/6/2018 đến ngày 07/6/2018. (trong giờ hành chính).

Thời gian kiểm tra thực địa: Từ 9h30 đến 10h30, ngày 06/6/2018 tại khu Cây Sung trong, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng.

Thời gian dự kiến: 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2018 (thứ Bẩy)

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Song Phượng.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Điện thoại liên hệ: 0243.637.264.