Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đan Phượng và Công ty Cổ phần bán đấu giá Đông Á, thông báo mời đấu giá như sau:

I. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước giá:

1. Tài sản bán đấu giá: Gồm 34 thửa đất “Lô A (A1, A2, A3, A4); lô B (B1, B2, B3, B4); Lô C (C1, C2, C3, C4); lô D (D1, D2, D3, D4); Lô E (E1, E2, E3); Lô F (F1, F2, F3); lô G (G1, G2, G3, G4); Lô H (H1, H2, H3, H4); lô K (K1, K2, K3, K4) thuộc khu Cây Sung trong, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

+ Giá khởi điểm: 15.800.000 đồng/ m2 (Bằng chữ: Mười lăm triệu tám trăm nghìn đồng  trên một mét vuông).

+ Bước giá: 200.000 đồng/ m2 (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

+ Tiền đặt trước: 130.000.000 đ/ 01 hồ sơ/ 01thửa đất (Một trăm ba mươi triệu đồng trên một hồ sơ trên một thửa đất).

+ Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đ/ 01 bộ hồ sơ/ 01 thửa đất.

II. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ, thăm thực địa, xét tư cách:

+ Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ 08h00’, ngày 12/01/2017 đến hết 16h30’ ngày 26/01/2018 tại Trung tâm PTQĐ huyện Đan Phượng và UBND xã Song Phượng (trong giờ hành chính).

+ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, hồ sơ, tiền phí: Từ ngày 23/01/2018 đến ngày 26/01/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng (trong giờ hành chính). Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Trung tâm PTQĐ huyện Đan Phượng).

+ Thời gian xem xét thực địa: Đúng 9h30 đến 10h30, ngày 30/01/2018 tại khu Cây Sung trong, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

+ Xét tư cách khách hàng: 03/02/2018.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 04/02/2018 tại hội trường UBND xã Song Phượng.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ tại:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. ĐT: 024.33.637.264;

- Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. P612, N4A, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 024.625.44211.