Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đan Phượng và Công ty CP Bán đấu giá Đông Á thông báo mời đấu giá như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước giá:

1. Tài sản bán đấu giá: Gồm 28 thửa đất “Lô A (A1, A2, A3, A4); lô B (B1, B2, B3, B4); lô C (C1, C2, C3, C4); lô D (D1, D2, D3, D4); lô E (E1, E2, E3, E4); lô F (F1, F2, F3, F4); lô G (G1, G2, G3, G4) thuộc khu Đạc 10, Cụm 7, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

+ Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/ m2 (Bằng chữ: Sáu triệu đồng trên một mét vuông).

+ Bước giá: 200.000 đồng/ m2 (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

+ Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01thửa đất (Bảy mươi triệu đồng trên một hồ sơ trên một thửa đất).

+ Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ/ 01 thửa đất.

II. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ, thăm thực địa, xét tư cách:

+ Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ 08h00’, ngày 30/12/2017 đến hết 16h30’, ngày 18/01/2018 tại Trung tâm PTQĐ huyện Đan Phượng và UBND xã Thọ Xuân (trong giờ hành chính).

+ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước,hồ sơ, tiền phí: Từ ngày 16/01/2018 đến ngày 18/01/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng (trong giờ hành chính). Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Trung tâm PTQĐ huyện Đan Phượng.

+ Thời gian xem xét thực địa: Từ 14 giờ 30 phút, ngày ngày 18/01/2018 tại khu Đạc 10, Cụm 7, xã Thọ Xuân.

+ Xét tư cách khách hàng: Ngày 19/01/2018.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút,  ngày 21/01/2018. Tại hội trường UBND xã Thọ Xuân.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ tại:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. ĐT: 024.33.637.264.

- Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. P612, N4A, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 024.625.44211.