Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đan Phượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá, như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

a. Khu Mồ Tân, xã Đan Phượng: Gồm 05 thửa đất được đánh số trên bản đồ quy hoạch thuộc 5 lô đất  lô M (M1), lô K (K2), lô Q (Q1), lô P (P2) và lô S (S1).

+ Giá khởi điểm: 12.400.000 đồng/m2; Tiền đặt trước: 135.000.000 đ/ 01 hồ sơ/ 01thửa đất. Riêng lô S số tiền đặt trước: 400.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất.

+ Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đ/ 01 bộ hồ sơ/ 01 thửa đất.

b. Khu Mả Từa xã Hạ Mỗ: Gồm 13 thửa đất được đánh số trên bản đồ quy hoạch thuộc 3 lô đất (A3, A4, B2). Giá khởi điểm: 6.400.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 80.000.000 đ/ 01 hồ sơ/ 01thửa đất. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đ/01 bộ hồ sơ/ 01 thửa đất. 

Bước giá chung cho 2 khu đất là: 200.000 đồng/m2

I. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ, thăm thực địa, xét tư cách

+ Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ 08h00’, ngày 27/11/2017 đến hết 17h00’, ngày 14/12/2017 tại Trung tâm PTQĐ huyện Đan Phượng, UBND xã Đan Phượng và xã Hạ Mỗ.

+ Thời gian nộp hồ sơ, biên lai tiền phí và tiền đặt trước đấu giá: Từ ngày 12/12/2017 đến ngày 14/12/2017 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Đan Phượng, UBND xã Đan Phượng và xã Hạ Mỗ. Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản của Trung tâm PTQĐ huyện Đan Phượng hoặc nộp bằng tiền mặt.

+ Thời gian xem xét ngoài thực địa tài sản bán đấu giá: Từ 14h30’, ngày 13/12/2017 và 14/12/2017 tại khu Mồ Tân, xã Đan Phượng và khu Mả Từa, xã Hạ Mỗ

+ Xét tư cách khách hàng: 15/12/2017.

II. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá: Thời gian ngày 16 tháng 12 năm 2017:

- 08h00’, đấu giá khu Mồ Tân, xã Đan Phượng tại hội trường UBND xã Đan Phượng;

- 09h30’ phút, đấu giá khu Mả Từa, xã Hạ Mỗ tại hội trường UBND xã Hạ Mỗ.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ tại:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. ĐT: 024.33.637.264.

- Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. ĐT: 024.625.44211.