Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đấu giá QSD đất huyện Đan Phượng và Công ty CP Bán đấu giá Đông Á thông báo mời tham gia đấu giá:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

1. Tài sản bán đấu giá:

a. Khu Mả Từa, xã Hạ Mỗ: Gồm 13 thửa đất được đánh số trên bản đồ quy hoạch thuộc 3 lô đất (A3, A4, B2) thuộc khu Mả Từa, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 6.400.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/thửa đất (Hai trăm nghìn đồng trên một thửa đất).

b. Khu Cửa Liễu, xã Hạ Mỗ: Gồm 04 thửa đất được đánh số trên bản đồ quy hoạch thuộc 1 lô đất  lô F (F1, F2, F3, F4) thuộc khu Cửa Liễu, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 7.600.000 đồng/m2(Bằng chữ: Bẩy triệu sáu trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên một thửa đất).

2.Tiền đặt trước chung cho 2 khu đất: 20.000.000 đ/thửa đất (Hai mươi triệu đồng trên một thửa đất).

3. Bước giá chung cho 02 khu đất: 200.000 đ/m2 (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

II. Địa điểm, thời gian bán hồ sơ, đăng ký nộp hồ sơ, và tiền đặt trước, khi tham gia phiên đấu giá:

1. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, kể từ ngày ra thông báo bán đấu giá 12/10/2017 đến hết ngày 30/10/2017. Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Đan Phượng và UBND xã Hạ Mỗ (trong giờ hành chính).

2. Thời gian nộp hồ sơ và thu tiền đặt trước: Từ ngày 26/10/2017 đến ngày 30/10/2017 tại Trung tâm PTQĐ Đan Phượng (trong giờ hành chính).

3.Thời gian đi thăm thực địa khu đất: Đúng 14 giờ 30 phút, ngày 30/10/2017. Tại khu Mả Từa và Cửa Liễu, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng.

4. Tiền đặt trước được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Trung tâm PTQĐ Đan Phượng.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2017.

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Hạ Mỗ.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đan Phượng. Điện thoại liên hệ: 0433.637.264.