Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum  thông báo bán đấu giá tài sản như sau: