Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’gar, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Cư M’gar ủy quyền như sau: