Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (PLHĐ 26-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 402169, diện tích 213 m2đất ở, thửa đất số: 130, tờ bản đồ số: 03, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/12/2001 cho hộ ông Nguyễn Bá Ơn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng BTCT, mái bằng, 1 nhà ngang mái lợp. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Duy Thanh vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.1.1. Giá khởi điểm: 795.600.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 80.000.000 đồng

  1.1.3. Bước giá: 8.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (PLHĐ 27-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 402186, diện tích 392 m2đất trong đó 200 m2 đất ở, 192 m2 đất vườn, thửa đất số: 75A, tờ bản đồ số: 03, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/12/2001 cho hộ ông Nguyễn Duy Thanh. Tài sản gắn liền với đất: 2 nhà cấp 4 và 1 nhà xưởng. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 477.480.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (PLHĐ 28-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 449173, diện tích 469 m2đất trong đó 300 m2 đất ở, 169 m2 đất vườn, thửa đất số: 84, tờ bản đồ số: 41, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 21/11/2002, cho hộ ông Trần Ngọc Bội. Tài sản gắn liền với đất: 1 nhà 2 tầng, 2 nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Trần Trọng Long vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.3.1. Giá khởi điểm: 1.714.500.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 170.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4 (PLHĐ 29-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 0051980, diện tích 328 m2đất trong đó 300 m2 đất ở, 28 m2 đất vườn, thửa đất số: 309, tờ bản đồ số: 03, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/9/1997, cho ông Nguyễn Quang Sở. Tài sản gắn liền với đất: 1 nhà 2 tầng và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Quang Thu và vợ Nguyễn Thanh Huyền vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Mạ, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

    1.4.1. Giá khởi điểm: 898.840.000 đồng

1.4.2. Khoản tiền đặt trước: 90.000.000 đồng

1.4.3. Bước giá: 9.000.000 đồng

1.5. Tài sản thứ 5 (PLHĐ 31-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 054096, diện tích 160 m2đất ở, thửa đất số: 09A, tờ bản đồ số: 03, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/11/2008, cho hộ ông Nguyễn Quang Cảnh và bà Nguyễn Thị Thúy. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Quang Thu và vợ Nguyễn Thanh Huyền vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Đồi, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.5.1. Giá khởi điểm: 731.700.000 đồng

1.5.2. Khoản tiền đặt trước: 70.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 7.000.000 đồng

1.6. Tài sản thứ 6 (PLHĐ 32-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 402845, diện tích 488 m2đất trong đó 250 m2 đất ở và 238 m2 đất vườn, thửa đất số: 12, tờ bản đồ số: 02, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/12/2001, cho hộ ông phạm Văn Huế. Tài sản gắn liền với đất: 3 nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Phạm Văn Hường vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn đồi 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.6.1. Giá khởi điểm: 624.600.000 đồng

1.6.2. Khoản tiền đặt trước: 62.000.000 đồng

1.6.3. Bước giá: 6.000.000 đồng

1.7. Tài sản thứ 7 (PLHĐ 33-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 054237, diện tích 649 m2đất trong đó 200 m2 đất ở và 449 m2 đất vườn, thửa đất số: 27A, tờ bản đồ số: 05, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/11/2008 cho bà Nguyễn Thị Tọ. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Phạm Văn Hường vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Kiện, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.7.1. Giá khởi điểm: 504.900.000 đồng

1.7.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.7.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.8. Tài sản thứ 8 (PLHĐ 34-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 241410, diện tích 879 m2đất trong đó 250 m2 đất ở và 629 m2 đất vườn, thửa đất số: 46, tờ bản đồ số: 02, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/11/2002, cho hộ ông Phạm Văn Trịnh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Phạm Văn Hường vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.8.1. Giá khởi điểm: 722.700.000 đồng

1.8.2. Khoản tiền đặt trước: 70.000.000 đồng

1.8.3. Bước giá: 7.000.000 đồng

1.9. Tài sản thứ 9 (PLHĐ 35-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 402946, diện tích 500 m2 đất trong đó 250 m2 đất ở và 250 m2 đất vườn, thửa đất số: 78, tờ bản đồ số: 02, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/12/2001, cho hộ ông Phạm Văn Chinh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.9.1. Giá khởi điểm: 476.900.000 đồng

1.9.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.9.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.10. Tài sản thứ 10 (PLHĐ 36-1): Là hai giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 143451, diện tích 352 m2 đất ở, thửa đất số 95, tờ bản đồ 6 và giấy chứng nhận QSDĐ số S 143452, diện tích 152 m2 đất ở, thửa đất số: 137, tờ bản đồ số: 6; Do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/4/2002, cho hộ ông Ngô Văn Thoa. Tài sản gắn liền với đất: 2 Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Trần Trọng Chu vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Trong, thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.10.1. Giá khởi điểm: 423.200.000 đồng

1.10.2. Khoản tiền đặt trước: 42.000.000 đồng

1.10.3. Bước giá: 4.000.000 đồng

1.11. Tài sản thứ 11 (PLHĐ 37-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 143527, diện tích 203 m2 đất ở, thửa đất số 27, tờ bản đồ 6, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/4/2002, cho hộ ông Trần Trọng Hán. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Trần Trọng Chu vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Trong, thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.11.1. Giá khởi điểm: 235.800.000 đồng

1.11.2. Khoản tiền đặt trước: 23.000.000 đồng

1.11.3. Bước giá: 2.000.000 đồng

1.12. Tài sản thứ 12 (PLHĐ 38-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 143482, diện tích 364 m2 đất ở, thửa đất số 12, tờ bản đồ 6, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/4/2002, cho hộ ông Trần Trọng Sơn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Trần Trọng Chu vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Trong, thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.12.1. Giá khởi điểm: 193.640.000 đồng

1.12.2. Khoản tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

1.12.3. Bước giá: 2.000.000 đồng

1.13. Tài sản thứ 13 (PLHĐ 39-1): Là giá trị QSDĐ và tài sản gắn liền với đất theo trích đo bản đồ, có diện tích 99 m2 đất ở, thửa đất số 1125, tờ bản đồ 14, do UBND xã cấp ngày 13/8/2007, cho ông Trần Trọng Chu. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 3 tầng. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Phượng, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.13.1. Giá khởi điểm: 1.416.600.000 đồng

1.13.2. Khoản tiền đặt trước: 140.000.000 đồng

1.13.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.14. Tài sản thứ 14 (PLHĐ 40-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số I 586186, có diện tích 142 m2 đất ở, thửa đất số 101, tờ bản đồ 03, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 30/7/1997, cho ông Nguyễn Hữu Thái. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng và sân gạch đỏ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Đình, thôn Phù Yên, xã Trường Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.14.1. Giá khởi điểm: 639.000.000 đồng

1.14.2. Khoản tiền đặt trước: 60.000.000 đồng

1.14.3. Bước giá: 6.000.000 đồng

1.15. Tài sản thứ 15 (PLHĐ 41-1): Là giá trị QSDĐ tại thửa đất số159, tờ bản đồ số 1, diện tích 1455 m2 trong đó 792 m2đất ở và 663 m2 đất vườn. Thửa đất số 86, tờ bản đồ số 1, diện tích 456 m2 đất vườn. Thửa đất số 86A , tờ bản đồ số 1, diện tích 50 m2 đất vườn. Theo giấy chứng nhận QSDĐ số U 436417, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/12/2001 cho hộ ông Nguyễn Đắc Bản. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Đắc Thành vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn đồi 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.15.1. Giá khởi điểm: 1.856.700.000 đồng

1.15.2. Khoản tiền đặt trước: 180.000.000 đồng

1.15.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

1.16. Tài sản thứ 16 (PLHĐ 43-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AM 618991, có diện tích 204 m2 đất trong đó 200 m2 đất ở và 4 m2 đất vườn, thửa đất số 109, tờ bản đồ 02, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/6/2008, cho hộ ông Hoàng Văn Vệ và bà Phạm Thị Ngôn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho bà Nguyễn Thị Ninh vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.16.1. Giá khởi điểm: 486.400.000 đồng

1.16.2. Khoản tiền đặt trước: 48.000.000 đồng

1.16.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.17. Tài sản thứ 17 (PLHĐ 44-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: S 012190, có diện tích 49 m2 đất ở , thửa đất số 46, tờ bản đồ 2, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 21/10/2001 cho hộ ông Lê Văn Xuân. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho bà Nguyễn Thị Ninh vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Quyết Tiến, Yên Trường, Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.17.1. Giá khởi điểm: 488.250.000 đồng

1.17.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.17.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.18. Tài sản thứ 18 (PLHĐ 45-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AM 618838, có diện tích 410 m2 đất trong đó 200 m2 đất ở và 210 m2 đất vườn, thửa đất số 113, tờ bản đồ 09, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/6/2008 cho hộ ông Đỗ Văn Năm và bà Trần Soạn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.18.1. Giá khởi điểm: 427.500.000 đồng

1.18.2. Khoản tiền đặt trước: 40.000.000 đồng

1.18.3. Bước giá: 4.000.000 đồng

1.19. Tài sản thứ 19 (PLHĐ 46-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số U 444917, có diện tích 285 m2 đất ở, thửa đất số 115, tờ bản đồ 9, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/7/2003 cho hộ ông Nguyễn Hữu Long. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.19.1. Giá khởi điểm: 1.121.400.000 đồng

1.19.2. Khoản tiền đặt trước: 100.000.000 đồng

1.19.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.20. Tài sản thứ 20 (PLHĐ 47-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 395248, có diện tích 236 m2 đất ở, thửa đất số 125, tờ bản đồ 7, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 5/9/2003 cho hộ bà Đỗ Thị Màn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Phạm Văn Kháng vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Sắn, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.20.1. Giá khởi điểm: 280.800.000 đồng

1.20.2. Khoản tiền đặt trước: 30.000.000 đồng

1.20.3. Bước giá: 3.000.000 đồng

1.21. Tài sản thứ 21 (PLHĐ 48-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số U 395367, có diện tích 325 m2đất ở, thửa đất số 13, tờ bản đồ 7, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 5/9/2003 cho hộ ông Nguyễn Văn Tình. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Phạm Văn Kháng vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Sắn, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.21.1. Giá khởi điểm: 520.200.000 đồng

1.21.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.21.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.22. Tài sản thứ 22 (PLHĐ 49-1): Là giá trị QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất có chủ sử dụng đất là ông Phạm Văn Kháng, có diện tích 202 m2 đất ở, theo biên bản xác nhận kích thước thửa đất ngày 02/11/2006. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1 tầng 1 tum. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.22.1. Giá khởi điểm: 343.800.000 đồng

1.22.2. Khoản tiền đặt trước: 35.000.000 đồng

1.22.3. Bước giá: 3.000.000 đồng

1.23. Tài sản thứ 23 (PLHĐ 50-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: E 0051603, có diện tích 160 m2 đất ở, thửa đất số 111, tờ bản đồ 03, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 04/12/197 cho ông Phạm Văn Tâm. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.23.1. Giá khởi điểm: 618.300.000 đồng

1.23.2. Khoản tiền đặt trước: 60.000.000 đồng

1.23.3. Bước giá: 6.000.000 đồng

1.24. Tài sản thứ 24 (PLHĐ 51-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: BL 467425, có diện tích 641,4 m2 đất trong đó 100 m2 đất ở và 541,4 m2 đất vườn, thửa đất số 03, tờ bản đồ 00, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 01/04/2013 cho bà Lê Thị Thuyên. Tài sản gắn liền với đất: Nhà kho và nhà xưởng. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Minh Báu vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Hảo, xã phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.24.1. Giá khởi điểm: 1.196.000.000 đồng

1.24.2. Khoản tiền đặt trước: 110.000.000 đồng

1.24.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.25. Tài sản thứ 25 (PLHĐ 52-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: E 0051856, có diện tích 441 m2 đất trong đó 300 m2 đất ở và 141 m2 đất vườn, thửa đất số 882, tờ bản đồ 02, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/6/1996 cho ông Nguyễn Minh Báu. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Hảo, xã phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.25.1. Giá khởi điểm: 1.092.960.000 đồng

1.25.2. Khoản tiền đặt trước: 100.000.000 đồng

1.25.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.26. Tài sản thứ 26 (PLHĐ 54-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: BL 208100, có diện tích 345 m2 đất trong đó 180 m2 đất ở và 165 m2 đất vườn, thửa đất số 301, tờ bản đồ 9, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 04/9/2012 cho hộ ông Phạm Văn Thực và bà Nguyễn Thị Thoa. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.26.1. Giá khởi điểm: 825.300.000 đồng

1.26.2. Khoản tiền đặt trước: 80.000.000 đồng

1.26.3. Bước giá: 8.000.000 đồng

1.27. Tài sản thứ 27 (PLHĐ 55-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AM 618801, có diện tích 265 m2 đất trong đó 200 m2 đất ở và 65 m2 đất vườn, thửa đất số 129, tờ bản đồ 09, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/6/2008 cho hộ ông Phạm Văn Thái và bà Đỗ Thị Nương. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng và nhà cấp 4. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Phạm Văn Thực vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.27.1. Giá khởi điểm: 956.700.000 đồng

1.27.2. Khoản tiền đặt trước: 90.000.000 đồng

1.27.3. Bước giá: 9.000.000 đồng

1.28. Tài sản thứ 28 (PLHĐ 56-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 452931, có diện tích 262 m2 đất trong đó 189 m2 đất ở và 73 m2 đất nằm trong quy hoạch, thửa đất số 88, tờ bản đồ 9, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/4/2003 cho hộ ông Phạm Văn Thái. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bụa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.28.1. Giá khởi điểm: 1.437.960.000 đồng

1.28.2. Khoản tiền đặt trước: 140.000.000 đồng

1.28.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

1.29. Tài sản thứ 29 (PLHĐ 57-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số S 150245, có diện tích 158 m2 đất ở, thửa đất số 160, tờ bản đồ 10, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 22/7/2002 cho hộ ông Lê Chí Thành. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Chùa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.29.1. Giá khởi điểm: 226.320.000 đồng

1.29.2. Khoản tiền đặt trước: 22.000.000 đồng

1.29.3. Bước giá: 2.000.000 đồng

1.30. Tài sản thứ 30 (PLHĐ 58-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: S 150254, có diện tích 341 m2đất ở, thửa đất số 161, tờ bản đồ 10, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 22/7/2002 cho hộ ông Lê Chí Thục. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Lê Chí Thành vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Chùa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.30.1. Giá khởi điểm: 325.800.000 đồng

1.30.2. Khoản tiền đặt trước: 32.000.000 đồng

1.30.3. Bước giá: 3.000.000 đồng

1.31. Tài sản thứ 31 (PLHĐ 59-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: S 150289, có diện tích 353 m2đất ở, thửa đất số 136, tờ bản đồ 10, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 22/7/2002 cho hộ ông Lê Chí Quang. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Lê Chí Thành vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Chùa, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.31.1. Giá khởi điểm: 281.520.000 đồng

1.31.2. Khoản tiền đặt trước: 28.000.000 đồng

1.31.3. Bước giá: 3.000.000 đồng

1.32. Tài sản thứ 32 (PLHĐ 60-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 436145, có diện tích 305 m2đất ở, thửa đất số 6, tờ bản đồ 6, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 22/7/2002 cho hộ ông Nguyễn Văn Ngữ. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Huy Viết vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Cả, thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.32.1. Giá khởi điểm: 145.350.000 đồng

1.32.2. Khoản tiền đặt trước: 14.000.000 đồng

1.32.3. Bước giá: 2.000.000 đồng

1.33. Tài sản thứ 33 (PLHĐ 61-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AK 814484, có diện tích 234m2đất trong đó 200 m2 đất ở và 34 m2 đất vườn, thửa đất số 99, tờ bản đồ 05, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 06/12/2007 cho hộ ông Nguyễn Huy Bách và bà Trần Thị Ba. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Huy Viết vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Cả, thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.33.1. Giá khởi điểm: 198.340.000 đồng

1.33.2. Khoản tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

1.33.3. Bước giá: 2.000.000 đồng

1.34. Tài sản thứ 34 (PLHĐ 71-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: U 444411, diện tích 150 m2 đất ở, thửa đất số 25, tờ bản đồ số 1, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 31/12/2003 cho hộ ông Nguyễn Văn Mạnh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Hữu Cường vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Gò Dứa, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.34.1. Giá khởi điểm: 420.850.000 đồng

1.34.2. Khoản tiền đặt trước: 40.000.000 đồng

1.34.3. Bước giá: 4.000.000 đồng

1.35. Tài sản thứ 35 (PLHĐ 73-1): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số: AO 040231, có diện tích 87 m2 đất ở, thửa đất số 530, tờ bản đồ số 01, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 16/12/2008 cho hộ ông Trịnh Nhân Đồng và bà Trịnh Thị Luyến. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng và nhà 3 tầng. Tài sản thế chấp tại PGD Đông Phương Yên - Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.35.1. Giá khởi điểm: 1.119.640.000 đồng

1.35.2. Khoản tiền đặt trước: 110.000.000 đồng

1.35.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.36. Tài sản thứ 36 (PLHĐ 92-2): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AO 876237, diện tích 269 m2 đất ở và hành lang lưu không, thửa đất số 144B; Tờ bản đồ số 39; Số vào sổ cấp GCN 00693 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 23/01/2009 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Huyên.Tài sản gắn liên với đất: Nhà ở 2 tầng, nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để cho Công ty TNHH Phúc Thọ vay vốn

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.36.1. Giá khởi điểm: 985.000.000 đồng

1.36.2. Khoản tiền đặt trước: 100.000.000 đồng

1.36.3. Bước giá: 9.000.000 đồng

  2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

  2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: Miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 10/8/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 06/8/2018 đến ngày 07/8/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 13/8/2018 (Thứ 2) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909, 0988.842.848