Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (HĐ 10-1): Là toàn bộ công trình trên đất, gồm hệ thống nhà xưởng sản xuất và nhà điều hành, hệ thống nhà kho

+ Tài sản toạ lạc tại: Gò vang điểm công nghiệp-TTCN xã Đông Sơn huyện Chương Mỹ, Hà Nội thuộc thửa đất 00 tờ bản đồ số: (trích đo bản đồ địa chính). Giấy chứng nhận QSDĐ số: AK 794023, diện tích 11.632 m2, sô vào sổ cấp GCN: 00043 do UBND huyện Chương Mỹ, Hà Tây( Nay là TP Hà Nội) cấp ngày 30/09/2007 cho ông Trần Văn Huy và bà Nguyễn Thị Dương, theo quyết định cho thuê đất số:120/QĐ-UB của UBND huyện Chương Mỹ.

Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

Mục đích sử dụng đất: Xây dựng xưởng sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu

Thời hạn sử dụng đến 11/03/2034

1.1.1. Giá khởi điểm: 10.038.000.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 600.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 11-1): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 110901, diện tích 100 m2 đất ở, thửa đất số: 84, tờ bản đồ số: 3, do UBND huyện Thanh Oai cấp ngày 19/11/2003, cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Chiển. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH nội thất Huy Hoà vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thanh Lãm, Phú Lãm, Thanh Oai, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 1.120.000.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 70.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ 12-1): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 110597, diện tích 100 m2 đất ở, thửa đất số: 85, tờ bản đồ số: 3, do UBND huyện Thanh Oai cấp ngày 19/11/2003, cho hộ ông (bà) Vũ Thị Ngọc Hà. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho công ty TNHH nội thất Huy Hoà vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thanh Lãm, Phú Lãm, Thanh Oai, Hà Nội

1.3.1. Giá khởi điểm: 1.120.000.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 70.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: Miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16h ngày 22/04/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 18/04/2018 đến ngày 19/04/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 24/04/2018 (Thứ 3) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909